Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Elektromagnetizmas

Elektromagnetizmas (554 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Segnetoelektrikų poliarizacijos tyrimas (3)

  Darbo užduotis. Gauti segnetoelekrtiko histerezės kilpą ir nustatyti jo liktinį poliarizuotumą bei koercinį elektrinio lauko stiprį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-06-01
 • Segnetoelektrikų poliarizacijos tyrimas (4)

  Darbo užduotis. Gauti segnetoelekrtiko histerezės kilpą ir nustatyti jo liktinį poliarizuotumą bei koercinį elektrinio lauko stiprį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-11-19
 • Silicio plokštelės savitosios paviršinės varžos matavimas keturių zondų metodu

  Darbo tikslas: išmatuoti silicio plokštelės savitąją paviršinę varžą. Darbo schema. Darbo eiga. Išvados. Atsakymai į klausimus.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-06-23
 • Simetrinis vibratorius ir jo savybės

  Taikomoji elektrodinamika. Savarankiškas darbas nr. 1. Pagrindiniai duomenys: Rasti: Nupiešti srovių pasiskirstymą idealiame simetriniame vibratoriuje. Apskaičiuoti įėjimo impedansą. Nubraižyti kryptiškumo diagramą. Rasti pusbangio simetrinio vibratoriaus rezonansinį ilgį duotajam dažniui.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-12-08
 • Sinusinės srovės grandinės skaičiavimas

  Duomenys ir grandinės schema. Šios grandinės elementų varžos. Šios grandinės srovės ir elementų įtampos. Grandinės srovių ir įtampų vektorių diagramos.
  Elektromagnetizmas, namų darbas(2 puslapiai)
  2006-12-22
 • Skysčių elektrinis laidumas

  Įvadas. Grynų skysčių ir tirpalų elektrinis laidumas. Elektrolitinė disociacija. Elektrolizė. Elektrolizės taikymas. Elektrolitinė poliarizacija. Išvada.
  Elektromagnetizmas, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-29
 • Sklaidos centrų perelektrinimo tyrimas Holo fotoefekto metodu

  Darbo tikslas: Susipažinti su krūvininkų sklaidos mechanizmais ir judrumo priklausomybe nuo nepusiausvyrinių krūvininkų koncentracijos, Išnagrinėti Holo efekto panaudojimo galimybes tiriant sklaidos centrus, Iš Holo judrumo priklausomybės nuo Fermio kvazilygmens padėties nustatyti galimus sklaidos centrų parametrus. Pasiūlyti modelį, paaiškinantį gautus eksperimentinius duomenis.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-12-19
 • Slopinamųjų svyravimų tyrimas pasvirusiąja svyruokle (7)

  Tikslas: išmatuoti slopinamųjų svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą λ, slopinimo koeficientą β, savųjų svyravimų periodą T0, ir svyruoklės energijos nuostolius po N svyravimų. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-10-16
 • Spalvos gamtoje

  Žodžių sąvokos. Poliarizacijos tipai ir dėsniai. Boro postulatai. Bendros žinios apie šviesos bangas. Bangų koherentiškumas ir interferencija. Heigenso ir Frenelio principas. Šviesos absorbcija ir sklaida. Grupinis greitis.
  Elektromagnetizmas, referatas(10 puslapių)
  2006-01-24
 • Spektrai

  PowerPoint pristatymas. Spektrų rūšys. Ištisinis spektras. Linijinis spektras. Juostinis spektras. Absorbcijos spektras. Spektrinė analizė. Specialūs prietaisai.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-03-14
 • Spektrai ir spektrų rūšys

  PowerPoint pristatymas. Spektrai. Spektrų rūšys. Ištisinis spektras. Linijinis spektras. Juostinis spektras. Absorbcijos spektras. Spektrinė analizė. Specialūs prietaisai.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-05-23
 • Spinduliavimai

  Radioaktyvumas. Rentgeno spinduliai. Gama spinduliai. Anihiliacija. Alfa dalelės. Beta dalelės.
  Elektromagnetizmas, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-31
 • Srovės balansas – jėga veikianti laidininką, kuriuo teka srovė

  Užduotys. Išmatuoti laidininką veikiančios jėgos priklausomybę nuo srovės stiprio. Įvertinti laidininką veikiančios jėgos priklausomybę nuo jo geometrijos bei išorinio magnetinio lauko stiprio. Darbo tikslas. Sužinoti kaip eletromagnetinis laukas veikia jame esantį metalinį kūną. Matavimo schema. Eksperimento planas. Darbo priemonės ir medžiagos. Rezultatai. Pagrindiniai rezultatai ir jų aptarimas.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-01-19
 • Srovės balansas – jėga veikianti laidininką, kuriuo teka srovė (2)

  Laboratorinis darbas Nr. 11. Užduotys: Išmatuoti laidininką veikiančios jėgos priklausomybę nuo srovės stiprio. Įvertinti laidininką veikiančios jėgos priklausomybę nuo jo geometrijos bei išorinio magnetinio lauko stiprio. Eksperimento teorinis pagrindimas. Matavimo schemos. Experimento planas. Darbo priemonės, prietaisai ir medžiagos. Elektromagnetas. Matavimų rezultatai. Pagrindiniai rezultatai ir jų aptarimas.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2011-12-19
 • Stiklo santykinio šviesos lūžio rodiklio matavimas

  Darbo tikslas: patikrinti, kaip šviesa sklinda pro skirtingo optinio tankio aplinkų ribą, išmatuoti stiklo santykinį šviesos lūžio rodiklį. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-02-13
 • Stiklo santykinio šviesos lūžio rodiklio matavimas (2)

  Darbo tikslas: patikrinti, kaip šviesa sklinda pro skirtingo optinio tankio aplinkų ribą, išmatuoti stiklo santykinį šviesos lūžio rodiklį. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-13
 • Stiklo santykio šviesos lūžio rodiklio matavimas

  Darbo tikslas. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-26
 • Stiklų optinio skaidrio tyrimas

  Darbo tikslas. Sugretinti paprasto ir selektyviojo stiklo optini skaidri. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-11-15
 • Stiklų optinio skaidrio tyrimas (2)

  Darbo užduotis. Sugretinti paprasto ir selektyviojo stiklo optinį skaidrį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Paprastas stiklas. Selektyvusis stiklas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-01-22
 • Stiprintuvai

  Operaciniai stiprintuvai (OS). Operacinių stiprintuvų taikymas. Invertuojantis stiprintuvas. Neinvertuojantis stiprintuvas. Diferencialinis stiprintuvas. Integratorius. Diferenciatorius. Komporatoriai. Srovės šaltiniai. Generatoriai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Elektromagnetizmas, konspektas(10 puslapių)
  2005-08-08
Puslapyje rodyti po