Šperos.lt > Fizika > Elektromagnetizmas > Elektromagnetizmo referatai
Elektromagnetizmo referatai

(44 darbai)

Aukštų ir žemų energijų elektronų difrakcija (heed ir leed)Įvadas. Paviršiaus kristalografija. Mažų energijų elektronų difrakcija (leed). Atsispindėjusių didelių energijų elektronų difrakcija (rheed). Rentgeno spindulių difrakcija šliaužiančiu kampu. Skaityti daugiau
Banginė optikaŠviesos dispersija. Šviesos poliarizacija. Poliaroidai. Šviesos interferencija. Šviesos difrakcija. Difrakcijos gardelė. Skaityti daugiau
Bioelektriniai organizmo reiškiniai"Gyvūnų elektros" atradimo istorija. Galvanio ir Voltos ginčas. Ramybės ir veikimo potencialai. Bioelektrinių reiškinių registravimo reikšmė. Elektroencefalografija. Elektroencefalogramų ritmai. Elektromiografija. Žmogus - laukų ir bangų generatorius. Gyvieji organizmai nematomuose laukuose. Elektromagnetiniai laukai ir gyvi organizmai. Kokia elektra pavojinga žmogui? Elektros grandinės elementai ir jų žymėjimai schemose. Garsų pasaulis. Garsų atsiradimas ir sklidimas. Garso bangų susidarymas vibruojant būgnui. Fiziologinės ir fizikinės garsų charakteristikos. Garso bangų interferencija ir difrakcija. Doplerio efektas arba kodėl kinta pravažiuojančio automobilio sirenos garsas. Skaityti daugiau
Branduolių magnetinis rezonansas. Elektroninis paramagnetinis rezonansas. Mesbauerio efekto taikymasBranduolių magnetinis rezonansas. Elektronų paramagnetinis rezonansas. Mesbauerio efektas. Skaityti daugiau
Doplerio reiškinys ir pritaikymasDoplerio reiškinys arba Doplerio efektas. Doplerio reiškinio pritaikymas praktikoje. Doplerio reiškinio panaudojimas automobilinėje technikoje. Doplerio reiškinio panaudojimas meteorologijoje. Doplerio reiškinio panaudojimas medicinoje. Echolokacija. Doplerio reiškinys astronomijoje. Skaityti daugiau
Elektra (5)Kas yra elektra, jos atsiradimas. Kūnų įsielektrinimas, įelektrintų kūnų sąveika. Elektros srovės samprata, elektros srovės kryptis. Elektrinės grandinės dalys, elektrinė schema. Elektros srovės poveikis. Elektros laidininkai ir izoliatoriai. Elektros srovės pavojus. Taupykime elektros energiją ir saugokime gamtą. Skaityti daugiau
Elektra ir jos gaminimo būdaiSantrauka. Įvadas. Elektros išradimas ir pagrindinės sąvokos. Elektros išradimas. Pagrindinės sąvokos. Elektros energijos gaminimo būdai. Atominė elektrinė. Vėjo jėgainės. Vandens energijos elektrinė (hidroelektrinė). Saulės energija. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos (2)Elektromagnetinių virpesių samprata. Kas yra elektromagnetiniai virpesiai? Kondensatorius. Virpesių kontūras. Virpesių periodas. Neslopinamųjų elektromagnetinių virpesių gavimas. Lempinis generatorius. Tranzistorius. Tranzistoriaus generatorius. Elektromagmetinių bangų spinduliavimas. Elektromagnetinės bangos samprata. Antena. Elektromagnetinių bangų sklidimo ypatybės. Radijo ryšys. Radijo siųstuvas. Radijo imtuvas. Televizija. Radiolokacija. Televizijos samprata. Radijo lokacija. Bendra televizinio ryšio schema. Skaityti daugiau
Elektronas – elementarioji dalelėĮvadas, darbo eiga, darbo atlikimo etapai, tikslas. Teorinė dalis. Elektronas – dalelė, turinti mažiausią neigiamąjį krūvį. Elektronai ir elektra. Elektros srovė. Elektronas elektronikoje. Elektronai metaluose. Praktinis darbas. Kryžiažodis. Kryžiažodžio atsakymai. Išvados, rekomendacijos. Skaityti daugiau
Elektroninių lauko jėgų darbas perkeliant krūvį (potencialą). Srovės kontūro slinkimas magnetinio lauko darbasElektroninių lauko jėgų darbas perkeliant krūvį (potencialą). Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Ekvipotenciniai paviršiai. Potencialo gradientai. Srovės kontūro slinkimas magnetinio lauko darbas. Judančio krūvininko magnetinis laukas. Lorenco jėga. Skaityti daugiau
Elektros energijos gamybaElektros energijos gamybos būdai. Įprastinės šiluminės elektrinės. Vandens ir garo cirkuliacija. Generatorius. Savosios reikmės. Atominės elektrinės. Atsinaujinantieji energijos šaltiniai. Elektrinės darbas elektros energetinėje sistemoje. Skaityti daugiau
Elektros poveikis žmogaus organizmuiElektromagnetinis poveikis žmogaus organizmui. Žmonių organizmą veikia ir elektromagnetiniai laukai. Buitinės aparatūros poveikis. Apsisaugojimas nuo neigiamo elektromagnetinio poveikio. Elektros srovės poveikis ir elektrinės saugos priemonės. Statinių elektros krūvių poveikis ir sauga nuo jų. Elektros srovės poveikis. Saugos nuo elektros srovės taisyklės. Skaityti daugiau
Elektros srovė dujoseSavaiminis dujų išlydis. Kokie yra papildomi elektronų šaltiniai sąlygojantys savaiminį išlydį? Savaiminio išlydžio būdai. Skaityti daugiau
Elektros srovė ir jos poveikis organizmuiĮvadas. Elektros smūgis. Elektros traumos. Lengvesnės elektros poveikio formos. Norint apsisaugoti, būtina laikytis šių reikalavimų. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros srovė metaluoseElektros srovė. Srovės stiprumas Srovės tankis. Omo dėsnis. Laidininkų varža. Energijos tvermės dėsnis elektros grandinėms. Energijos tvermės dėsnis. Omo dėsnis uždarai grandinei Varžos priklausomybė nuo temperatūros. Elektros imtuvų jungimo būdai. Elektros šaltinių jungimas į baterijas. Darbas. Galia. Kirchhofo dėsnis. Termoelektriniai reiškinai. Elektros srovė skysčiuose. Faradėjaus dėsnis. Elektros srovė dujose ir vakuume. Voltamperinė charakteristika. Savaiminio išlydžio atmainos Elektros srovė praretintose dujose. Diodas. Voltamperinė charakteristika. Triodas. Elektroninis vamzdis. Elektros srovė puslaidininkiuose. Elektroninis elektros ventilis. Tranzistorius. Skaityti daugiau
Elektros srovė metaluose. SuperlaidumasPowerPoint pristatymas. Elektros srovė. Voltamperinė charakteristika. Superlaidumas. Heike Kamerlingh Onnes. Superlaidumo atradimas. Kritinės temperatūros. Superlaidininkai. Superlaidumo pavyzdys. Superlaidumo pritaikymas. Skaityti daugiau
Elementarios dalelėsPowerPoint pristatymas. Pozitronas. Neutrinas. Elementarių dalelių klasifikavimas. Dalelių sąveikos. Stipri sąveika. Vidutinė sąveika. Silpnoji sąveika. Gravitacinė sąveika. Elementarių dalelių teorijos kūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
ElipsometrijaElipsometrija. Šviesa. Šviesos poliarizacija. Elipsometrai. Poliarizacinės prizmės. Skaityti daugiau
Energetika LietuvojeEnergetika Lietuvoje. Branduolinė energetika Lietuvoje. Atsinaujinanti energetika Lietuvoje. Skaityti daugiau
FotoabliacijaFotoabliacija. Fotoabliacijos pritaikymas įvairiose srityse. Fotoabliacijos fizikinis paaiškinimas. Pritaikymas medicinoje. Skaityti daugiau