Šperos.lt > Fizika > Elektromagnetizmas > Elektromagnetizmo pristatymai
Elektromagnetizmo pristatymai

(45 darbai)

Akys ir akiniaiPowerPoint pristatymas. Akis. Akomodacija. Toliaregystė ir trumparegystė. Trumparegystė. Toliaregystė. Akiniai trumparegiams. Akiniai toliaregiams. Akiniai. Įdomu. Ne visų gyvūnų vyzdžiai apvalūs. Žvaigždės akyse susitrenkus galvą. Kodėl verkiame pjaustydami svogūną? Skaityti daugiau
Ampero dėsnisPowerPoint pristatymas. Magnetinis laukas. Magnetinio lauko poveikis. Ampero dėsnis. Ampero jėgos modulis. Ampero jėgos kryptis. Kairiosios rankos taisyklės taikymas. Namų darbo užduotys. Skaityti daugiau
Ar gali tuštuma turėti energijos?PowerPoint pristatymas. Elektrinio lauko jėgų darbas perkeliant krūvį. Potencialinis laukas. Energinė elektrinio lauko charakteristika. Elektrinės izotermės. Skaityti daugiau
Dielektrikai. Laisvieji ir surištieji krūvininkai. Poliniai ir nepoliniai dielektrikaiPowerPoint pristatymas. Laisvieji ir surištieji krūvininkai. Laisvieji ir surištieji krūvininkai. Skaityti daugiau
Elektrinis laukasPowerPoint pristatymas. Elektros reiškiniai. Uždaroje sistemoje galioja krūvio tvermės dėsnis. Elektros krūvio tankis. Kulono dėsnis. Pagrindinės Š. Kulono mokslinės publikacijos. Nustatyti kokia jėga sąveikaują elektronas vandenilio atome. Elektrinio lauko stiprumas. Elektrinio lauko srautas. Nuopelnai, Gauso teoremos taikymas. Begalinės tolygiai įelektrintos plokštumos elektrostatinis laukas. Elektrostatinių laukų suvestinė. Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrinio lauko potencialumo sąlyga. Elektrinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko stiprumo ir potencialo ryšys. Laidininkų elektrinė talpa. Plokščiojo kondensatoriaus elektrinė talpa. Elektrostatinio lauko energija. Elektrostatinio lauko energijos tankis. Sferinio kondensatoriaus energija. Elektromagnetinės bangos. Banginė lygtis. Skaityti daugiau
Elektromagnetinė indukcijaPowerPoint pristatymas. Elekromagnetinės indukcijos reiškinys. 1 bandymas. 2 bandymas. Lenco taisyklė. Skaityti daugiau
Elektromagnetiniai spinduliaiPowerPoint pristatymas. Radijo bangos. Infraraudonieji spinduliai. Infraraudonoji šviesa. Infraraudonieji spinduliai gamtoje. Infraraudonųjų spindulių šilumos perdavimo principas. Infraraudonųjų spindulių taikymas. Organizmo apsivalymo procesas. Pagrindiniai infraraudonos pirties privalumai. Šviesa, šaltiniai, teorijos. Ultravioletiniai spinduliai. Ultravioletiniu spinduliu poveikis žmogui. Rentgeno spinduliai, panaudojimas, šaltiniai. Gama spinduliuotė. Elektroninės bombos Irake. N-EMP veikimo principas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektromagnetiniai virpesiai ir bangosPowerPoint pristatymas. Elektromagnetinių virpesių samprata. Elektriniai virpesiai. Kondensatorius. Virpesių kontūras. Virpesių periodas. Neslopinamųjų elektromagnetinių virpesių gavimas. Diodas. Triodas. Lempinis generatorius. Elektromagnetinių bangų spinduliavimas. Elektromagnetinės bangos. Televizija. Radiolokacija. Skaityti daugiau
Elektromagnetinių bangų skalė (2)PowerPoint pristatymas. Tikslas. Elektromagnetinės bangos. Elektromagnetinių bangų skalė. Radijo bangos. Radijo bangų perdavimas dideliu atstumu. Mikrobangų panaudojimas. Infraraudonieji spinduliai. Regimoji šviesa. Spektras. Spalvos. Ultravioletiniai spinduliai. Panaudojimas. Rentgeno spinduliai. Veikimo principas. Rentgeno spindulių poveikis organizmui. Gama spinduliai. Gama spindulių panaudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektromagnetinių bangų skalė (3)PowerPoint pristatymas. Tikslai. Elektromagnetinių bangų skalė. Kas tai? Elektromagnetinių bangų skalė. Kas sieja elektromagnetines bangas? Šviesos dispersija. Interferencija. Šviesos interferencija. Šviesos difrakcija. Šviesos difrakcija. Radijo bangos. Infraraudonieji spinduliai. Regimoji šviesa. Ultravioletiniai spinduliai. Rentgeno spinduliai. Gama spinduliai. Išvados. Skaityti daugiau
Elektromagnetinių bangų skalė (4)PowerPoint pristatymas. Elektromagnetinės spinduliuotės bangų skalė. Bangos, spinduliai ar kvantai? Kas sieja bangas? Elektromagnetinės spinduliuotės kilmė. Radioaktyvių atomų virsmų metu atsiranda gama spinduliai. Atomai dėl elektronų šuolių elektroniniuose apvalkaluose spinduliuoja. Žemės atmosfera - kosminės elektromagnetinės spinduliuotės filtras. TB, UV, Rentgeno ir gama spindulių žala gyviems organizmams. Rentgeno spindulių panaudojimas. Mikrobangų panaudojimas. Infraraudonųjų spindulių (IR) panaudojimas. Ultravioletinių spindulių (UV) panaudojimas. Radijo bangų panaudojimas. Gama spindulių panaudojimas medicinoje. Regimosios šviesos panaudojimas. Pasitikrink savo žinias. Klausimai. Skaityti daugiau
Elektromagnetinių bangų skalė (5)PowerPoint pristatymas. Šviesa. Elektromagnetinių bangų skalė. Infraraudonieji spinduliai. Kam šie spinduliai naudojami. Ultravioletiniai spinduliai. Kam naudojami ultravioletiniai spinduliai. Kaip šie spinduliai veikia žmogų. Rentgeno spinduliai. Rentgeno lempos veikimas. Kam naudojami rentgeno spinduliai. Visam pasauliui gresiančios nelaimės. Skaityti daugiau
Elektromagnetinių bangų skalė (6)PowerPoint pristatymas. Tikslas. Elektromagnetinės bangos. Elektromagnetinių bangų skalė. Radijo bangos. Radijo bangų perdavimas dideliu atstumu. Mikrobangų panaudojimas. Infraraudonieji spinduliai. Regimoji šviesa. Spektras. Spalvos. Ultravioletiniai spinduliai. Panaudojimas. Rentgeno spinduliai. Veikimo principas. Rentgeno spindulių poveikis organizmui. Rentgeno spindulių neigiamas poveikis organizmui. Gama spinduliai. Gama spindulių panaudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektromagnetinių bangų skalė (7)PowerPoint pristatymas. Elektromagnetinių bangų skalę sudaro. Radijo bangos. Naudojimas. Mikrobangos. Naudojimas. Pavojus! Infraraudonieji spinduliai. Naudojimas - labai platus. Ultravioletiniai spinduliai. Naudojimas. Pavojus. Rentgeno spinduliai. Naudojimas. Pavojus. Gama spinduliai. Naudojimas. Pavojus. Darbas iliustruotas paveiksliukais (16). Skaityti daugiau
Elektromagnetinių virpesių samprataPowerPoint pristatymas. Kas tai yra elektroniniai virpesiai? Elektriniai virpesiai. Kondensatorius. Virpesių kontūras. Virpesių kontūro veikimas. Virpesių periodas. Skaityti daugiau
Elektros srovė dujose (3)PowerPoint pristatymas. Elektros išlydis-tai elektros srovės tekėjimas dujomis. Dujų jonizacija. Kas sudaro elektros srovę dujose. Nesavaiminis elektros srovės išlydis-srovės tekėjimas dujomis dėl kokio nors išorinio poveikio. Savaiminis elektros išlydis. Plazma. Plazmos naudojimas. Pazmotronai. Kibirkštinis išlydis. Žaibas - kibirkštinis išlydis. Elektros lankas. Skaityti daugiau
Elektros srovė skysčiuosePowerPoint pristatymas. Srovės tekėjimo principai ir tam būtinos sąlygos. Skysčių terpės charakteristika. Elektrolizė ir jos taikymas. 12 klausimų testas. Skaityti daugiau
Elektros srovė skysčiuose (2)PowerPoint pristatymas. Elektrolitai. Jonai. Neigiamas jonas, teigiamas jonas. Elektrolitinė disociacija. Katodas, anodas. Elektrolizė. Faradėjaus elektrolizės dėsnis. Elektrolizės taikymas. Skaityti daugiau
Elektros srovės poveikis žmogaus organizmuiPowerPoint pristatymas. Elektros poveikis. Kintamosios srovės poveikis gyvam organizmui. Kintamosios ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Žmogaus kūno varža. Žmogaus kūno audinių savitoji varža. Pirmoji pagalba. Žaibas tapatus elektros poveikiui. Patarimai kaip išvengti žaibo lauke. Patarimai kaip išvengti žaibo patalpoje. Saugos nuo elektros srovės priemonės. Įdomybės. Skaityti daugiau
Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui (2)PowerPoint pristatymas. Žmogaus kūnas – elektros laidininkas. Nuo ko priklauso elektros srovės poveikis žmogui? Srovės stiprio, įtampos. Kintamosios srovės poveikis gyvam organizmui. Kintamosios ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Srovės tekėjimo kelio. Žmogaus kūno varžos. Odos priklausomybė nuo įtampos. Žmogaus kūno audinių savitoji varža. Nelaimingų atsitikimų dėl elektros srovės priežastys. Sužalojimai elektros srove skirstomi. Elektros srovės tekėjimas žmogaus kūnu. Aplinkos klasifikacija pagal žmonių susižalojimo elektros srove pavojingumą. Apsauga nuo elektros srovės. Skaityti daugiau