Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Elektromagnetizmas>Elektromagnetizmo laboratoriniai darbai

Elektromagnetizmo laboratoriniai darbai (410 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lęšių židinio nuotolio nustatymas (2)

  Darbo užduotis: Nustatyti glaudžiamojo ir sklaidomojo lęšių židinio nuotolius. Darbo atlikimo tvarka.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-22
 • Lęšių židinio nuotolio nustatymas (3)

  Darbo tikslas: Išmatuoti spindulių eigą ir atvaizdų susidarymą glaudžiamuose ir sklaidomuosiuose lęšiuose. Darbo užduotis. Glaudžiamojo lęšio židinio nuotolio nustatymas. Lęšio židinio nustatymas, matuojant daikto ir atvaizdo atstumus nuo lęšio. Lęšio židinio nustatymas pagal daikto dydį, atvaizdo dydį ir atstumą nuo atvaizdo iki lęšio. Sklaidomojo lęšio židinio nuotolio nustatymas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-02-26
 • Lęšių židinio nuotolio nustatymas (4)

  Laboratorinis darbas Nr.5. Darbo tikslas: Išanalizuoti spindulių eigą ir atvaizdų susidarymą glaudžiamuosiuose ir sklaidomuosiuose lęšiuose. Darbo užduotis. Darbo eiga. Glaudžiamojo lęšio židinio nuotolio nustatymas. Darbą atlikome tokia tvarka. Darbą atliekame tokia tvarka. Sklaidomojo lęšio židinio nuotolio nustatymas. Darbą atliekame tokia tvarka. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-03-20
 • Lęšių židinio nuotolio nustatymas (5)

  Laboratorinis darbas Nr. 3. Teorinė dalis. Darbo užduotis: Nustatyti glaudžiamojo ir sklaidomojo lęšių židinio nuotolius. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-04-28
 • Lygiagrečios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas

  Užduotis: Eksperimentiškai išbandyti lygiagrečią grandinę. Sudaryti charakteristikas. Nubraižyti vektorines diagramas. Apskaičiuoti grandinės parametrus. Naudojami prietaisai. Darbo eiga. Bandymų ir skaičiavimų rezultatai. Skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-05-26
 • Linijinės anteninės gardelės

  Taikomoji elektrodinamika. Savarankiškas darbas nr. 2. Pagrindiniai duomenys. Rasti: Gardelės kryptiškumo diagrama, gautos su programa MMANA. Teoriniai skaičiavimai naudojant Mathcad programą, formulės, skaičiavimai, kryptiškumo diagramos.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-12-08
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (12)

  Tikslas: susipažinti su išoriniu fotoefektu, patikrinti soties priklausomybę nuo katodo apšviestumo. Priemonės. Bandymo eiga. Rezultatų lentelės. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-27
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (4)

  Tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Priemonės. Bandymo eiga. Rezultatai. Skaičiavimai. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-31
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (7)

  Tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Priemonės. Bandymo eiga. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-05-09
 • Magnetinės grandinės tyrimas

  Darbo tikslas. Ištirti neišsišakojusią magnetinę grandinę ir nustatyti oro tarpelio ir magnetinių šuntų įtaką grandinės magnetinei varžai. Darbo uždaviniai. Darbo priemonės. Darbo eiga. Formulės skaičiavimams. Kontroliniai klausimai. Ataskaitos turinys. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-05-26
 • Magnetinės šerdies įtakos ričių induktyvumui ir kokybei tyrimas

  Darbo tikslas: ištirti magnetinės šerdies įtaką ričių induktyvumui ir kokybei. Darbo priemonės: ričių ir magnetinių šerdžių rinkinys, induktyvumo matuoklis. Darbo eiga. Išvados. Atsakymai į klausimus.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-06-23
 • Magnetinių laukų tyrimas

  Darbo tikslas: magnetinių laukų tyrimas Gauso metodu, žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios dedamosios nustatymas tangentinio galvanometro metodu. Teorinė dalis. Matavimo įrenginio aprašymas. Darbo eiga. Teorinė dalis. Matavimo įrenginio aprašymas. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-31
 • Maliu dėsnio patikrinimas

  Darbo tikslas. Naudojantis dviem poliaroidais patikrinti Maliu dėsnį. Darbo priemonės. Teorinė dalis. Darbo rezultatų lentelė. Darbo grafikas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-30
 • Medžiagų įmagnetėjimas

  Darbo tikslas: susipažinti su magnetiškai minkštų medžiagų charakteristikų tyrimo, naudojant oscilografiją, metodika, išmokti liekamosios indukcijos, soties indukcijos, koercityvinės jėgos ir magnetinės. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-01-11
 • Medžiagų įmagnetėjimo charakteristikų tyrimas

  Darbo tikslas: gauti plieno, ferito ir perlamojaus pagrindines įmagnetėjimo kreives bei histerizės kilpas ir jų pagalba apskaičiuoti magnetinių medžiagų parametrus. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-12-11
 • Medžiagų įmagnetėjimo charakteristikų tyrimas (2)

  Darbo vieta. Darbas atliktas. Aparatūra. Darbo eiga. Eksperimento rezultatai. Grafikai. Laboratorinio darbo išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-12-11
 • Medžiagų įmagnetėjimo charakteristikų tyrimas (3)

  Darbo tikslas: ištirti magnetinių medžiagų charakteristikas pagal jų įmagnetėjimo kreives; gauti plieno, ferito ir permalojaus pagrindines įmagnetėjimo kreives bei histerizės kilpas ir jų pagalba apskaičiuoti magnetinių medžiagų parametrus. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-04-08
 • Medžiagų įmagnetėjimo charakteristikų tyrimas (4)

  Darbo tikslas: ištirti magnetinių medžiagų charakteristikas pagal jų įmagnetėjimo kreives. Darbo užduotis. Darbo eiga. Tyrimo rezultatai. Permalojus. Plienas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-03-19
 • Medžiagų optinių savybių tyrimas

  Darbo tikslas: susipažinti su dielektrikų optinėmis savybėmis, nustatyti kiekybinius parametrus, aprašančius spindulių lūžimą. Aparatūra. Teorinė dalis. Darbo eiga. Grafikai.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-11-23
 • Medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, tyrimas (5)

  Darbo tikslas: ištirti medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, elektrofizines savybes. Darbo eiga. Vienas jungties laido galas įkištas į maitinimo šaltinį, kitas – į ampermetrą, kitus jungties laidus sujungti ampermetrą su kontaktų maketu ir kontaktų maketą jungties laidu sujungti su maitinimo šaltiniu, poto prie kontaktų maketo prijunkti voltmetrą ir varistoriu. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-24
Puslapyje rodyti po