Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Elektromagnetizmas

Elektromagnetizmas (554 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektros srovė metaluose

  Elektros srovė. Srovės stiprumas Srovės tankis. Omo dėsnis. Laidininkų varža. Energijos tvermės dėsnis elektros grandinėms. Energijos tvermės dėsnis. Omo dėsnis uždarai grandinei Varžos priklausomybė nuo temperatūros. Elektros imtuvų jungimo būdai. Elektros šaltinių jungimas į baterijas. Darbas. Galia. Kirchhofo dėsnis. Termoelektriniai reiškinai. Elektros srovė skysčiuose. Faradėjaus dėsnis. Elektros srovė dujose ir vakuume. Voltamperinė charakteristika. Savaiminio išlydžio atmainos Elektros srovė praretintose dujose. Diodas. Voltamperinė charakteristika. Triodas. Elektroninis vamzdis. Elektros srovė puslaidininkiuose. Elektroninis elektros ventilis. Tranzistorius.
  Elektromagnetizmas, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-25
 • Elektros srovė metaluose. Superlaidumas

  PowerPoint pristatymas. Elektros srovė. Voltamperinė charakteristika. Superlaidumas. Heike Kamerlingh Onnes. Superlaidumo atradimas. Kritinės temperatūros. Superlaidininkai. Superlaidumo pavyzdys. Superlaidumo pritaikymas.
  Elektromagnetizmas, referatas(10 skaidrių)
  2008-01-19
 • Elektros srovė skysčiuose

  PowerPoint pristatymas. Srovės tekėjimo principai ir tam būtinos sąlygos. Skysčių terpės charakteristika. Elektrolizė ir jos taikymas. 12 klausimų testas.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-05-25
 • Elektros srovė skysčiuose (2)

  PowerPoint pristatymas. Elektrolitai. Jonai. Neigiamas jonas, teigiamas jonas. Elektrolitinė disociacija. Katodas, anodas. Elektrolizė. Faradėjaus elektrolizės dėsnis. Elektrolizės taikymas.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-10-09
 • Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui

  PowerPoint pristatymas. Elektros poveikis. Kintamosios srovės poveikis gyvam organizmui. Kintamosios ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Žmogaus kūno varža. Žmogaus kūno audinių savitoji varža. Pirmoji pagalba. Žaibas tapatus elektros poveikiui. Patarimai kaip išvengti žaibo lauke. Patarimai kaip išvengti žaibo patalpoje. Saugos nuo elektros srovės priemonės. Įdomybės.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-05-23
 • Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui (2)

  PowerPoint pristatymas. Žmogaus kūnas – elektros laidininkas. Nuo ko priklauso elektros srovės poveikis žmogui? Srovės stiprio, įtampos. Kintamosios srovės poveikis gyvam organizmui. Kintamosios ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Srovės tekėjimo kelio. Žmogaus kūno varžos. Odos priklausomybė nuo įtampos. Žmogaus kūno audinių savitoji varža. Nelaimingų atsitikimų dėl elektros srovės priežastys. Sužalojimai elektros srove skirstomi. Elektros srovės tekėjimas žmogaus kūnu. Aplinkos klasifikacija pagal žmonių susižalojimo elektros srove pavojingumą. Apsauga nuo elektros srovės.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-06-12
 • Elektrostatika

  PowerPoint pristatymas. Kulono dėsnis. Taškiniai krūviai. Elektrostatinis laukas. Elektrinio lauko stipris.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-05-23
 • Elektrostatika (2)

  Kulono dėsnis – sąveikos jėga. Elektrostatinis laukas ir jo stiprumas. Elektrinio lauko stiprio srautas. Gauso teorema. Elektrinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko stipris medžiagose ir laidininkuose. Elektrinė talpa. Nuolatinės srovė ir svarbiausi (Omo ir Džiaulio dėsniai). RC – grandinės. Magnetinis laukas, indukcija. Bio–Savaro-Laplaso dėsnis. Pilnutinės srovės dėsnis. Solenoido magnetinis laukas. Solenoido magnetinis laukas. Įelektrintų dalelių greitintuvai, ciklatoriai. Magnetinis laukas medžiagoje. Magnetinis srautas. Gauso teorema. Elektromagnetinės indukcijos dėsniai. Saviindukcija. Magnetinio lauko energija. Slinkties srovė ir jos magnetinis laukas. Maksvelo teorijos elektromagnetiniam laukui pagrindai. Elektromagnetinės bangos. Interferencija. Koherentiniai šaltiniai. Interferencija plonose plėvelėse. Šviesos difrakcija (poliarizacija). Kvantinė šiluminio spinduliavimo prigimtis. Pagrindinės charakteristikos. Planko hipotezė ir Planko formulė. Stefano – Bolcmano ir Kirchofo dėsniai šiluminiam spinduliavimui. Šiluminio spinduliavimo Vyno dėsniai. Medžiagų banginės savybės. De Broilio hipotezė. Heizenbergo neapibrėžtumo principas. Šredingerio banginė funkcija, ir jos prasmė, potencinė duobė. Vandenilio atomas. Šterno – Gerlacho bandymas. Elektrono sukinys. Pouli principas. Elektrono pasiskirstymas atomo energetiniuose lygmenyse. Supratimas apie molekulės energinius lygmenis. Šviesos sugėrimas, priverstinis ir savaiminis spinduliavimas. Energinių juostų kristalų susidarymas.
  Elektromagnetizmas, špera(13 puslapių)
  2006-09-14
 • Elektrostatika (3)

  PowerPoint pristatymas. Kulono dėsnis. Elektroninės teorijos teiginiai. Elektrinis laukas. Laidininkai ir dielektrikai. Elektrinė talpa. Elektrinei talpai įtaką daro. Kondensatoriai ir jų savybės. Elektros srovė. Elektros imtuvai. Nuoseklusis imtuvų jungimas. Lygiagretusis jungimo būdas.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-09-10
 • Elektrostatika ir elektromagnetinė indukcija

  Elektrostatika. Elektros krūvis ir elementariosios dalelės. Pagrindiniai elektrostatikos dėsniai. Elektrinis laukas. Laidininkai ir dielektrikai elektriniame lauke. Įelektrinto kūno potencinė energija vienalyčiame elektrostatiniame lauke. Elektrostatinio lauko potencialas ir potencialų skirtumas. Elektrinė talpa. Nuolatinė elektros srovė. Elektros srovė. Srovės stipris. Omo dėsnis. Varža. Nuoseklus ir lygiagretus energijos imtuvų jungimas. Nuolatinės srovės darbas ir galia. Elektrovara. Omo dėsnis uždarajai grandinei. Vienodų elementų jungimas į baterijas. Omo dėsnis grandinės daliai su elektrovara ir visai. Grandinei su keliomis elektrovaromis. Išsišakojusi grandinė. Kirchhofo taisyklės. Elektros srovė įvairiose aplinkose. Dar šis tas apie elektros srovę metaluose. Elektros srovė skysčiuose. Elektrolizės dėsnis. Elektros srovė dujose. Elektros srovė puslaidininkiuose. Bendrosios pastabos. Savasis ir priemaišinis puslaidininkių laidumas. Magnetinis laukas. Srovių sąveika. Srovės magnetinis laukas. Nuolatiniai magnetai. Magnetinės jėgų linijos. Lygiagrečių laidų sąveikos jėga. Aplinkos magnetinė skvarba. Magnetinė konstanta. Laidininkas magnetiniame lauke. Magnetinė indukcija. Darbas, judant magnetiniame lauke laidininkui, kuriuo. Teka srovė. Magnetinis srautas. Magnetinio lauko stiprumas. Medžiagos magnetinės savybės. Krūvio judėjimas magnetiniame lauke. Lorenco jėga. Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetinė indukcija. Indukcinės srovės kryptis. Lenco taisyklė. Elektromagnetinės indukcijos dėsnis. Sūkurinis elektrinis laukas. Saviindukcija. Induktyvumas. Magnetinio lauko energija.
  Elektromagnetizmas, konspektas(30 puslapių)
  2009-02-25
 • Elektrostatinio ir magnetinio laukų pakraščio reiškiniai

  Darbo turinys: Darbe tiriami plokščiųjų elektrostatinio ir magnetinio laukų pakraščio reiškiniai: elektrostatinio ir magnetinio laukų analizės metodais apskaičiuoti elektriniai ir magnetiniai srautai, kai neįvertinamas lauko linijų išsipūtimas elektrodų ir magneto polių pakraščiuose, palyginami su skaitiniais metodais kompiuteriu apskaičiuotais realių elektrostatinių ir magnetinių laukų srautais. Naudojama aparatūra. Pasiruošimas darbui. Plokščiojo kondensatoriaus elektrostatinio lauko skaičiavimas. Brėžinys.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-06-23
 • Elektrostatinio lauko tyrimas

  Darbo tikslas : Elektrostatinio lauko tyrimas elektrolizinės vonelės metodu. Darbo tikslas: Elektrostatinio lauko tyrimas elektrolizinės vonelės metodu. Teorinis įvadas. Matavimo metodo aprašymas. Matavimo įrenginio aprašymas. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-01-22
 • Elektrostatinio lauko tyrimas (10)

  Darbo tikslas – išmokti Š. Kulono Dėsnį ir elektrostatinio lauko pagrindines charakteristikas, eksperimentiškai nustatyti ekvipotencialinių paviršių taškus, apskaičiuoti lauko stiprį E tarp pasirinktų lauko taškų. Teorinė dalis. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-12-05
 • Elektrostatinio lauko tyrimas (11)

  Darbo užduotis: Elektrolizinės vonelės metodu ištirti įvairios formos elektrodų kuriamą elektrostatinį lauką. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-05-12
 • Elektrostatinio lauko tyrimas (12)

  Darbo tikslas - prisiminti pagrindines elektrostatinio lauko charakteristikas, ištirti ekvipotencialinių paviršių formas, nubrėžti elektrostatinio lauko stiprio linijas ir apskaičiuoti lauko stiprio modulį pasirinktuose lauko taškuose. Teorinė dalis. Darbo metodika. Laboratorinis darbas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-04-22
 • Elektrostatinio lauko tyrimas (13)

  Laboratorinis darbas E – 1. Darbo tikslas: Susipažinti su elektrostatinio lauko charakteristikomis bei grafiniu lauko vaizdavimu. Eksperimentiškai surasti elektrostatinio lauko ekvipotencialines linijas, nubraižyti lauko jėgų linijas, apskaičiuoti lauko stiprį nurodytose srityse. Darbo priemonės. Teorinis darbo pagrindimas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-11-04
 • Elektrostatinio lauko tyrimas (2)

  Darbo užduotis. Elektrolitinės vonelės metodu ištirti įvairios formos elektrodų kuriamą elektrostatinį lauką. Darbo metodas. Aparatūra. Skaičiavimai. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-03-24
 • Elektrostatinio lauko tyrimas (3)

  Darbo užduotis. Teorinio pasirengimo klausimai. Teorinė dalis. Darbo aprašymas.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-05-21
 • Elektrostatinio lauko tyrimas (4)

  Darbo užduotis. Elektrolitinės vonelės metodu ištirti įvairios formos elektrodų kuriamą elektrostatinį lauką. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Darbo išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-06-09
 • Elektrostatinio lauko tyrimas (5)

  Darbo tikslas: Susipažinti su elektrostatinio lauko charakteristikomis bei grafiniu lauko vaizdavimu. Eksperimentiškai surasti elektrostatinio lauko ekvipotencialines linijas, nubrėžti lauko jėgų linijas, apskaičiuoti nurodytuose srityse lauko stiprumą. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-11-28
Puslapyje rodyti po