Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Elektromagnetizmas

Elektromagnetizmas (554 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos

  PowerPoint pristatymas. Elektromagnetinių virpesių samprata. Elektriniai virpesiai. Kondensatorius. Virpesių kontūras. Virpesių periodas. Neslopinamųjų elektromagnetinių virpesių gavimas. Diodas. Triodas. Lempinis generatorius. Elektromagnetinių bangų spinduliavimas. Elektromagnetinės bangos. Televizija. Radiolokacija.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-05-16
 • Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos (2)

  Elektromagnetinių virpesių samprata. Kas yra elektromagnetiniai virpesiai? Kondensatorius. Virpesių kontūras. Virpesių periodas. Neslopinamųjų elektromagnetinių virpesių gavimas. Lempinis generatorius. Tranzistorius. Tranzistoriaus generatorius. Elektromagmetinių bangų spinduliavimas. Elektromagnetinės bangos samprata. Antena. Elektromagnetinių bangų sklidimo ypatybės. Radijo ryšys. Radijo siųstuvas. Radijo imtuvas. Televizija. Radiolokacija. Televizijos samprata. Radijo lokacija. Bendra televizinio ryšio schema.
  Elektromagnetizmas, referatas(7 puslapiai)
  2009-06-01
 • Elektromagnetinio lauko struktūros tyrimas stačiakampiame bangolaidyje

  Darbo tikslas – susipažinti su bangolaidiniu traktu, jo parametrų matavimo metodika, matavimo prietaisais, ištirti elektromagnetinių bangų, sužadintų stačiakampiame bangolaidyje, lauko struktūrą.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2005-12-06
 • Elektromagnetinių bangų atspindžio, lūžio, interferencijos ir difrakcijos tyrimas

  Darbo tikslas – ištirti elektromagnetinių bangų atspindžio, lūžio, interferencijos ir difrakcijos reiškinius bei jų pagrindinius dėsningumus.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2005-12-06
 • Elektromagnetinių bangų atspindžio, lūžio, interferencijos ir difrakcijos tyrimas (2)

  Darbo tikslas: ištirti elektromagnetinių bangų atspindžio, lūžio, interferencijos ir difrakcijos reiškinius bei jų pagrindinius dėsningumus. Teorinė dalis. Darbo rezultatai.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-10-14
 • Elektromagnetinių bangų atspindžio, lūžio, interferencijos ir difrakcijos tyrimas (3)

  Darbo tikslas – ištirti elektromagnetinių bangų atspindžio, lūžio, interferencijos ir difrakcijos reiškinius bei jų pagrindinius dėsningumus. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-12-04
 • Elektromagnetinių bangų atspindžio, lūžio, interferencijos ir difrakcijos tyrimas (4)

  Darbo tikslas – ištirti elektromagnetinių bangų atspindžio, lūžio, interferencijos ir difrakcijos reiškinius bei jų pagrindinius dėsningumus. Darbo eiga. Radijo bangų atspindys, lūžis. Išmatuojamas ir apskaičiuojamas decibelais elektromagnetinių bangų silpimas. Maikelsono interferometras.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-04-08
 • Elektromagnetinių bangų skalė (2)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Elektromagnetinės bangos. Elektromagnetinių bangų skalė. Radijo bangos. Radijo bangų perdavimas dideliu atstumu. Mikrobangų panaudojimas. Infraraudonieji spinduliai. Regimoji šviesa. Spektras. Spalvos. Ultravioletiniai spinduliai. Panaudojimas. Rentgeno spinduliai. Veikimo principas. Rentgeno spindulių poveikis organizmui. Gama spinduliai. Gama spindulių panaudojimas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(26 skaidrės)
  2007-03-08
 • Elektromagnetinių bangų skalė (3)

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Elektromagnetinių bangų skalė. Kas tai? Elektromagnetinių bangų skalė. Kas sieja elektromagnetines bangas? Šviesos dispersija. Interferencija. Šviesos interferencija. Šviesos difrakcija. Šviesos difrakcija. Radijo bangos. Infraraudonieji spinduliai. Regimoji šviesa. Ultravioletiniai spinduliai. Rentgeno spinduliai. Gama spinduliai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-03-22
 • Elektromagnetinių bangų skalė (4)

  PowerPoint pristatymas. Elektromagnetinės spinduliuotės bangų skalė. Bangos, spinduliai ar kvantai? Kas sieja bangas? Elektromagnetinės spinduliuotės kilmė. Radioaktyvių atomų virsmų metu atsiranda gama spinduliai. Atomai dėl elektronų šuolių elektroniniuose apvalkaluose spinduliuoja. Žemės atmosfera - kosminės elektromagnetinės spinduliuotės filtras. TB, UV, Rentgeno ir gama spindulių žala gyviems organizmams. Rentgeno spindulių panaudojimas. Mikrobangų panaudojimas. Infraraudonųjų spindulių (IR) panaudojimas. Ultravioletinių spindulių (UV) panaudojimas. Radijo bangų panaudojimas. Gama spindulių panaudojimas medicinoje. Regimosios šviesos panaudojimas. Pasitikrink savo žinias. Klausimai.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-05-04
 • Elektromagnetinių bangų skalė (5)

  PowerPoint pristatymas. Šviesa. Elektromagnetinių bangų skalė. Infraraudonieji spinduliai. Kam šie spinduliai naudojami. Ultravioletiniai spinduliai. Kam naudojami ultravioletiniai spinduliai. Kaip šie spinduliai veikia žmogų. Rentgeno spinduliai. Rentgeno lempos veikimas. Kam naudojami rentgeno spinduliai. Visam pasauliui gresiančios nelaimės.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-11-10
 • Elektromagnetinių bangų skalė (6)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Elektromagnetinės bangos. Elektromagnetinių bangų skalė. Radijo bangos. Radijo bangų perdavimas dideliu atstumu. Mikrobangų panaudojimas. Infraraudonieji spinduliai. Regimoji šviesa. Spektras. Spalvos. Ultravioletiniai spinduliai. Panaudojimas. Rentgeno spinduliai. Veikimo principas. Rentgeno spindulių poveikis organizmui. Rentgeno spindulių neigiamas poveikis organizmui. Gama spinduliai. Gama spindulių panaudojimas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(26 skaidrės)
  2008-12-22
 • Elektromagnetinių bangų skalė (7)

  PowerPoint pristatymas. Elektromagnetinių bangų skalę sudaro. Radijo bangos. Naudojimas. Mikrobangos. Naudojimas. Pavojus! Infraraudonieji spinduliai. Naudojimas - labai platus. Ultravioletiniai spinduliai. Naudojimas. Pavojus. Rentgeno spinduliai. Naudojimas. Pavojus. Gama spinduliai. Naudojimas. Pavojus. Darbas iliustruotas paveiksliukais (16).
  Elektromagnetizmas, pristatymas(21 skaidrė)
  2010-09-21
 • Elektromagnetinių virpesių samprata

  PowerPoint pristatymas. Kas tai yra elektroniniai virpesiai? Elektriniai virpesiai. Kondensatorius. Virpesių kontūras. Virpesių kontūro veikimas. Virpesių periodas.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-04-26
 • Elektromagnetizmas

  Elektrostatinis laukas vakuume. Elektros krūvis. Krūvio diskretiškumas(kvantavimas). Krūvio tvermės dėsnis. Krūvių sąveika ir Kulono dėsnis. Taškinio krūvio elektrinis laukas. Elektrostatinių laukų superpozicijos principas. Elektrinis dipolis. Dipolio sukurto elektrinio lauko stiprio skaičiavimas (be išvedimo geometrinė schema). Elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautas. Gauso dėsnis. Begalinės tolygiai įelektrintos plokštumos elektrostatinio lauko stiprio apskaičiavimas taikant Gauso dėsnį. Darbas atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Krūvio elektrostatiniame lauke potencinė energija. Elektrostatinio lauko potencialas, potencialų skirtumas. Ekvipotencialinis paviršius. Elektrinio lauko stiprio ir potencialo ryšys. Elektrostatinis laukas dielektrike. Dielektrikai. Laisvieji ir surištieji krūvininkai. Poliniai ir nepoliniai dielektrikai. Poliarizacijos vektorius. Elektroninė dielektrikų poliarizacija. Polinė molekulė elektriniame lauke. Orientacinė poliarizacija. Elektrostatinis laukas dielektrike. Santykinė dielektrinė skvarba. Gauso dėsnis dielektrikui. EIektrinė slinktis. Segnetoelektrikai ir supratimas apie pjezoelektrikus, piroelektrikus. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Elektrostatinis laukas įelektrintame laidininke ir ties jo paviršiumi. Viduje laidininko, patalpinto elektriniame lauke, elektrinio lauko stipris. Elektrostatinė apsauga. Įelektrinto laidininko elektrinė talpa. Kondensatoriai. Plokščiojo kondensatoriaus elektrinė talpa. Įelektrinto kondensatoriaus energija. Elektrinio lauko energijos tūrinis tankis. Nuolatinė elektros srovė. Nuolatinė laidumo srovė. Srovės stipris, tankis. Srovės tankio ir krūvininkų koncentracijos ryšys. Omo dėsnis. Elektrovara. Omo dėsnis nevienalytei grandinės daliai. Elektrinė varža. Savitoji varža. Srovės darbas ir galia. Klasikinės elektroninės laidumo teorijos pagrindai. Omo dėsnio diferencialinė išraiška. Elektros srovė dujose. Dujų jonizacija ir krūvininkų rekombinacija. Nesavaiminis išlydis dujose. Išlydžio voltamperinė charakteristika. Savaiminis išlydis dujose. Jo egzistavimo sąlygos. Savaiminio išlydžio tipai. Žėrintis (rusenantis), jam susidaryti reikiamos sąlygos. Dujų plazmos samprata. Svarbiausios plazmos savybės. Reikalingos sąlygos srovės tekėjimui vakuume. Termoelektroninė emisija. Ričardsono ir Dašmeno formulė. Magnetinis laukas vakuume. Svarbiausios magnetinio lauko charakteristikos. Magnetinė indukcija. Magnetinės indukcijos linijos. Srovės elemento sukurtas magnetinis laukas. Bio ir Savaro dėsnis. Magnetinio lauko stipris. Magnetinio lauko superpozicijos principas. Tiesiu laidu tekančios srovės magnetinis laukas. Apskritiminės srovės magnetinis laukas. Magnetinio lauko sūkuriškumas. Visuminės srovės dėsnis laidumo srovėms. Visuminės srovės dėsnio taikymas. Solenoido magnetinis laukas. Magnetinis srautas. Gauso dėsnis magnetiniam laukui. Magnetinio lauko ir elektros srovės sąveika. Ampero jėga. Ampero dėsnis. Rėmelis, kurio teka srovė, vienalyčiame magnetiniame lauke. Magnetinių jėgų sukimo momentas. Krūvininkų judėjimas elektromagnetiniame lauke. Lorenco jėga. Lorenco jėgos praktinio taikymo pavyzdžiai. Holo reiškinys.
  Elektromagnetizmas, konspektas(19 puslapių)
  2005-03-10
 • Elektromagnetizmas (3)

  25 klausimų fizikos testas. Teisingi atsakymai.
  Elektromagnetizmas, testas(6 puslapiai)
  2007-04-16
 • Elektromechaninių sistemų tyrimas

  Darbo tikslas: skaitmeninio oscilografo pagalba išmatuoti sudėtingas impulso sklidimo charakteristikas (sklindančios bangos charakteristikas) elektromechaninėje sistemoje, atlikti gautų rezultatų apdorojimą. Gautos oscilogramos.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-02-07
 • Elektronas – elementarioji dalelė

  Įvadas, darbo eiga, darbo atlikimo etapai, tikslas. Teorinė dalis. Elektronas – dalelė, turinti mažiausią neigiamąjį krūvį. Elektronai ir elektra. Elektros srovė. Elektronas elektronikoje. Elektronai metaluose. Praktinis darbas. Kryžiažodis. Kryžiažodžio atsakymai. Išvados, rekomendacijos.
  Elektromagnetizmas, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-16
 • Elektronika (13)

  Pagrindinės elektros grandinių teorijos sąvokos: elektrinio lauko stiprumas, potencialas, įtampa, srovė, galia. Elektrinės grandinės, jų struktūra, šakos, mazgai, jungimo būdai, šaltiniai ir imtuvai. Idealizuotieji ir realūs aktyvieji schemų elementai. Varža. Omo dėsnis. Omo dėsnis šakai su EVJ šaltiniu. Kirchhofo dėsnis srovėms, įtampoms. Superpozicijos principas ir metodas. Aktyviojo dvipolio teorema. Galių balansas. Ekvivalentinio generatoriaus metodas. Apgręžiamumo savybė. Sinusinių grandinių paplitimo priežastys. Sinusinės EVJ gavimas. Generatoriaus veikimo principas. Sinuso dėsnių kintančių dydžių apibūdinimas. Sinusinio dydžio efektinė vertė. Sinusinių dydžių vaizdavimas vektoriais ir kompleksiniais skaičiais. Varža sinusinės srovės grandinėje. Induktyvumas sinusinės srovės grandinėse. Talpa sinusinės srovės grandinėje. Mazgų potencialų metodas. Kontūrų srovių metodas. Nuoseklioji R, L, C grandinė. Kompleksinė varža. Omo dėsnis kompleksinėje formoje. Varžų trikampis. Vektorinės ir topolografinės diagramos. Lygiagrečioji R,L,C grandinė. Kompleksinis laidumas. Laidumų trikampis. Kirchhofo dėsniai kompleksinėje formoje. Sinusinės srovės grandinių galia. Įtampų rezonansas. Dažninės ir rezonancinės charakteristikos. Srovių rezonansas. Grandinės su abipusiu induktyvumu.
  Elektromagnetizmas, špera(8 puslapiai)
  2006-12-21
 • Elektroninis oscilografas ir statmenųjų svyravimų sudėties tyrimas

  Darbo tikslas - susipažinti su elektroninio oscilografo įranga ir paskirtimi, su elektrostatinio lęšio veikimo principu ir taikymu elektronų pluošteliui formuoti, išmatuoti kreipiamųjų plokštelių jautrį ir ištirti dviejų statmenųjų svyravimų sudėties rezultatą. Teorinė dalis. Kreipiamųjų plokštelių jautris. Statmenųjų svyravimų sudėtis. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-06-20
Puslapyje rodyti po