Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Elektromagnetizmas

Elektromagnetizmas (554 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lęšių charakteristikų tyrimas

  Darbo užduotys: Rasti glaudžiamojo lęšio židinio nuotolį. Rasti sklaidomojo lęšio židinio nuotolį. Rasti lęšių optinę ir šviesos gebą. Darbo priemonės. Darbo ataskaita. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-04-06
 • Lęšių židinio nuotolio nustatymas

  Darbo užduotis: Nustatyti glaudžiamojo ir sklaidomojo lęšių židinio nuotolius.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2005-06-29
 • Lęšių židinio nuotolio nustatymas (2)

  Darbo užduotis: Nustatyti glaudžiamojo ir sklaidomojo lęšių židinio nuotolius. Darbo atlikimo tvarka.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-22
 • Lęšių židinio nuotolio nustatymas (3)

  Darbo tikslas: Išmatuoti spindulių eigą ir atvaizdų susidarymą glaudžiamuose ir sklaidomuosiuose lęšiuose. Darbo užduotis. Glaudžiamojo lęšio židinio nuotolio nustatymas. Lęšio židinio nustatymas, matuojant daikto ir atvaizdo atstumus nuo lęšio. Lęšio židinio nustatymas pagal daikto dydį, atvaizdo dydį ir atstumą nuo atvaizdo iki lęšio. Sklaidomojo lęšio židinio nuotolio nustatymas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-02-26
 • Lęšių židinio nuotolio nustatymas (4)

  Laboratorinis darbas Nr.5. Darbo tikslas: Išanalizuoti spindulių eigą ir atvaizdų susidarymą glaudžiamuosiuose ir sklaidomuosiuose lęšiuose. Darbo užduotis. Darbo eiga. Glaudžiamojo lęšio židinio nuotolio nustatymas. Darbą atlikome tokia tvarka. Darbą atliekame tokia tvarka. Sklaidomojo lęšio židinio nuotolio nustatymas. Darbą atliekame tokia tvarka. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-03-20
 • Lęšių židinio nuotolio nustatymas (5)

  Laboratorinis darbas Nr. 3. Teorinė dalis. Darbo užduotis: Nustatyti glaudžiamojo ir sklaidomojo lęšių židinio nuotolius. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-04-28
 • Lietuvos elektrinės

  Elektrinių tipai Lietuvoje. Aplankytos elektrinės. Elektrėnų šiluminė elektrinė. Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Kauno hidroelektrinė. Elektros energijos gamybos, perdavimo ir naudojimo Lietuvoje perspektyvos, problemos.
  Elektromagnetizmas, rašinys(4 puslapiai)
  2006-04-27
 • Lygiagrečios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas

  Užduotis: Eksperimentiškai išbandyti lygiagrečią grandinę. Sudaryti charakteristikas. Nubraižyti vektorines diagramas. Apskaičiuoti grandinės parametrus. Naudojami prietaisai. Darbo eiga. Bandymų ir skaičiavimų rezultatai. Skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-05-26
 • Linijinės anteninės gardelės

  Taikomoji elektrodinamika. Savarankiškas darbas nr. 2. Pagrindiniai duomenys. Rasti: Gardelės kryptiškumo diagrama, gautos su programa MMANA. Teoriniai skaičiavimai naudojant Mathcad programą, formulės, skaičiavimai, kryptiškumo diagramos.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-12-08
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (12)

  Tikslas: susipažinti su išoriniu fotoefektu, patikrinti soties priklausomybę nuo katodo apšviestumo. Priemonės. Bandymo eiga. Rezultatų lentelės. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-27
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (4)

  Tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Priemonės. Bandymo eiga. Rezultatai. Skaičiavimai. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-31
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (7)

  Tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Priemonės. Bandymo eiga. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-05-09
 • Magnetinės grandinės tyrimas

  Darbo tikslas. Ištirti neišsišakojusią magnetinę grandinę ir nustatyti oro tarpelio ir magnetinių šuntų įtaką grandinės magnetinei varžai. Darbo uždaviniai. Darbo priemonės. Darbo eiga. Formulės skaičiavimams. Kontroliniai klausimai. Ataskaitos turinys. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-05-26
 • Magnetinės šerdies įtakos ričių induktyvumui ir kokybei tyrimas

  Darbo tikslas: ištirti magnetinės šerdies įtaką ričių induktyvumui ir kokybei. Darbo priemonės: ričių ir magnetinių šerdžių rinkinys, induktyvumo matuoklis. Darbo eiga. Išvados. Atsakymai į klausimus.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-06-23
 • Magnetinis laukas (2)

  Magnetinis laukas vakuume. Elektromagnetinė indukcija. Magnetinis laukas medžiagoje. Elekromagnetiniai virpesiai. Maksvelio teorijos pagrindai.
  Elektromagnetizmas, špera(5 puslapiai)
  2006-05-03
 • Magnetinis laukas (3)

  PowerPoint pristatymas. Magnetinis laukas. Magnetinis laukas, magnetinė indukcija, magnetinis srautas, Ampero jėga. Magnetinio lauko savybės. Kairiosios rankos taisyklė. Elektringųjų dalelių judėjimas magnetiniame lauke. Lorenco jėga. Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetinės indukcijos dėsnis. Dešiniosios rankos taisyklė. Saviindukcija. Induktyvumas. Testas. Atsakymai.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(67 skaidrės)
  2007-02-22
 • Magnetinis laukas (4)

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Prisiminkime. Magnetinis laukas. Žemės magnetinis laukas. Dešiniosios rankos taisyklė. Sraigto taisyklė. Magnetinio lauko pagrindinė charakteristika. Magnetinės indukcijos vektoriaus modulis. Kairės rankos taisyklė. Lorenco jėga. Klausimai medžiagos įtvirtinimui. Magnetinė jėga. Elektros variklis. Elektros variklio veikimas.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(43 skaidrės)
  2008-12-06
 • Magnetinis laukas (5)

  Magnetinio lauko šaltiniai. Magnetinis laukas. Elektros srovių sąveika. Nuolatiniai magnetai. Žemės magnetinis laukas. Magnetinės linijos. Magnetinės indukcijos vektorius. Magnetinio lauko jėgų linijų samprata. Magnetinio lauko jėgų savybės. Magnetinio lauko jėgų linijų kryptis. Magnetinės indukcijos vektorius. Ampero jėga. Magnetinės indukcijos modulis. Ampero jėgos modulis ir kryptis. Elektros srovių sąveikos aiškinimas. Nuolatinės elektros srovės variklis. Elektros matavimo prietaisai. Nuolatinės elektros srovės variklio sandara ir veikimas. Elektros matavimo prietaisai. Lorenco jėga. Lorenco jėgos samprata. Lorenco jėga technikoje. Lorenco jega gamtoje. Medžiagų magnetinės savybės. Sąveikia magnetiniame lauke. Ampero hipotezė. Magnetinė skvarba. Diamagnetikai. Paramagnetika. Feromagnetikai. Nuolatiniai magnetai. Kiuri temperatūra. Apibendrinimas.
  Elektromagnetizmas, špera(5 puslapiai)
  2010-10-29
 • Magnetinių laukų tyrimas

  Darbo tikslas: magnetinių laukų tyrimas Gauso metodu, žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios dedamosios nustatymas tangentinio galvanometro metodu. Teorinė dalis. Matavimo įrenginio aprašymas. Darbo eiga. Teorinė dalis. Matavimo įrenginio aprašymas. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-31
 • Magnetizmas

  Įvadas. Medžiagų magnetinės savybės. Magnetizmo kilmė. Magnetinis laukas. Magnetinė rūda. Elektromagnetai. Kompasas. Geomagnetizmas. Magnetiniai poliai. Nuostovusis magnetinis laukas. Magnetizmo jėga. Magnetikai. Elektromagnetinė indukcija ir kvazinuostoviosios kintamosios srovės. Elektromagnetinės bangos. Magnetinis branduolių rezonansas. Magneakustinės bangos. Magnetinės dujos. Magnetostrikcija. Diamagnetizmo prigimtis. Larmoro precesija. Paramagnetizmo prigimtis. Paramagnetinio jautrio priklausomybė nuo temperatūros. Kiuri dėsnis.
  Elektromagnetizmas, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-11-06
Puslapyje rodyti po