Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Elektromagnetizmas

Elektromagnetizmas (554 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Holo reiškinio puslaidininkyje tyrimas

  Darbo tikslas. Eksperimentiškai ištirti Holo potencialų skirtumo H priklausomybę nuo magnetinio lauko indukcijos, esant pastoviam bandiniu tekančios srovės stiprumui. Apskaičiuoti Holo konstantą ir krūvininkų koncentraciją. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-24
 • Holografija ir jos taikymas

  Optinė holografija. Holografijos principas. Plokščioji holograma. Holografijos taikymas. Holografinė interferometrija.
  Elektromagnetizmas, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-09
 • Holograminės apsaugos elementai

  Įvadas. Holograminė apsauga. Holografija. Holografijos principas. Plokščioji holograma (2D). Tūrinė holograma (3D). Hologramų gamyba. Išvados.
  Elektromagnetizmas, referatas(18 puslapių)
  2007-03-27
 • Ideali perdavimo linija

  Ideali perdavimo linija (transmission line). Optinės perdavimo linijos. Įvadas. Optinės perdavimo linijos elementų apibendrintos struktūrinės schemos. Šviesos šaltiniai. Optiniai kabeliai. Optinių kabelių apžvalga. Optiniai detektoriai. Optinio ryšio linijų sudarymas. Linijiniai optinės linijos kodai. Optinės ryšio linijos linijinių kodų sudarymas. Optinės moduliacijos būdai. Optinis siųstuvas. Optinis imtuvas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, referatas(11 puslapių)
  2006-02-21
 • Ignalinos atominė elektrinė (2)

  Įvadas. Faktai, istorija. IAE saugumas. Ar gali Ignalinos AE įvykti tokia avarija kaip Černobilyje? IAE saugumo gerinimo programa. Kolektyvinė dozė. IAE saugumas lyginant su kitomis atominėmis elektrinėmis. Ekologinės IAE uždarymo pasekmės. Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Apklausos. Uždarymas. Finansavimas. Padariniai. Trečiasis branduolinis reaktorius?Lietuvos atominės energetikos perspektyvos. Pajamos iš eksporto. Konkurencijos elektros energijos rinkoje pasekmės. Įtaka išmetimų lygiui. Finansai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, referatas(11 puslapių)
  2005-10-29
 • Imtuvų jungimas žvaigžde

  Laboratorinis darbas nr. 6. Darbo tikslas: Susipažinti su trifazės sistemos darbu, kai apkrovimas sujungtas žvaigžde. Darbo eiga. Laboratorinio darbo ataskaitos turinys. Laboratorinio darbo gynimas. Skaičiavimo formulės. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2010-12-23
 • Investigation of the activity of the β-radioactive source

  Laboratorinis darbas (anglų kalba). Purpose. Determination of the activity of β-radioactive source. Apparatus. Formulae. Procedure. Table of results. Formulae for Calculations. Conclusion.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-06-19
 • Išorinio fotoefekto dėsningumų tikrinimas

  Tikslas. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Grafikai. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2005-11-28
 • Išorinio fotoefekto dėsningumų tikrinimas (2)

  Laboratorinis darbas Nr.17. Tikslas: susipažinti su išoriniu fotoefektu, patikrinti soties fotosrovės priklausomybę nuo katodo apšviestumo. Priemonės: vakuuminis fotoelementas, šviesos šaltinis, mikroampermetras, voltmetras, liniuotė. Pagrindinės formulės. Matavimo įrenginio schema. Bandymo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-05-14
 • Išorinio fotoefekto dėsnių tyrimas

  Darbo užduotis. Ištirti vakuuminio fotoelemento voltamperinę ir šviesinę charakteristikas. Išmoktini klausimai. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-02-07
 • Išsišakojusios grandinės elektrinės varžos matavimas

  Darbo tikslas. Surasti išsišakojusios grandinės dalies bendrąją varžą pasinaudojant varžų sudėties formulėmis. Priemonės. Teorinis eksperimento pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-02-07
 • Išsišakojusios grandinės elektrinės varžos matavimas (2)

  Fizikos laboratorinis darbas E5. Darbo tikslas: Susipažinti su nuolatinės srovės sąvokomis ir dėsniais bei jų išvedimu EMLT. Surasti išsišakojusios grandinės dalies bendrąją varžą, taikant Omo dėsnį. Surasti išsišakojusios grandinės dalies bendrąją varžą pagal varžų sudėties formules. Įvertinti matavimų paklaidas. Prietaisai. Teorinis eksperimento pagrindas. Nuolatinės srovės sąvokos ir dėsniai. Srovės tekėjimo sąlyga. Įtampa U12 (įtampos kritimas) grandinės dalyje tarp taškų. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-12-22
 • Išsišakojusios grandinės varžos matavimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su nuolatinės srovės sąvokomis ir dėsniais ir jų išvedimu EMLT. Surasti išsišakojusios grandinės dalies bendrąją varžą pasinaudojant Omo dėsniu. Surasti išsišakojusios grandinės dalies bendrąją varžą naudojantis sudėties formulėmis. Įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės. Eksperimento teorinis pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-05-09
 • Įtampų rezonanso tyrimas

  Darbo tikslas ir užduotys: sukurti priverstinius virpesius kontūre su nuosekliai sujungtais grandinės elementais ir ištirti srovės amplitudės bei kondensatoriaus įtampos priklausomybę nuo virpesių dažnio, esant dviem skirtingoms aktyviosios varžos vertėms. Pagal matavimų duomenis nubrėžti rezonansines kreives, ordinačių ašyje atidedant srovės stiprio bei kondensatoriaus įtampos amplitudines vertes, o abscisų ašyje – virpesių dažnį. Teoriniai klausimai. Teorinė dalis. Darbo priemonės ir prietaisai. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Aptarimas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-01-14
 • Kaitinimo elemento naudingumo koeficiento nustatymas

  Darbo tikslai. Išmatuoti kaitinimo elemento naudingumo koeficientą. Praktiškai pritaikyti fizikos žinias, naudojantis šilumos kiekio ir elektros srovės darbo bei galios formulėmis. Pakartoti matavimo prietaisų jungimo į elektrinę grandinę taisykles. Palyginti prietaiso vartojamąją ir faktinę (maksimalią) galias. Darbo priemonės. Darbo eiga.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-06-30
 • Kintamos elektros srovės galios ir fazių poslinkio matavimas oscilografu

  Tikslas: oscilografu išmatuoti išsiskiriančią elektros srovės galią ir fazių poslinkį tarp srovės ir įtampos kintamos elektros srovės grandinės dalyje. Priemonės. Metodika. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-04-30
 • Kintamosios srovės elektros energijos tiekimo linijos tyrimas (2)

  Užduotis: Ištirti imtuvo galios koeficiento įtaką linijos darbo režimui. Vienoje koordinačių sistemoje nubraižyti priklausomybes. Nubraižyti tris vektorines diagramas, kai. Ištirti, kodėl kai kuriais atvejais įtampa linijos gale yra didesnė už įtampą linijos pradžioje. Naudojami prietaisai. Darbo eiga. Darbo schema. Skaičiavimo formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-01
 • Kintamosios srovės lygiagrečios grandinės tyrimas (2)

  Užduotis. Eksperimentiškai išbandyti lygiagrečią grandinę ir: Sudaryti charakteristikas; Nubraižyti vektorines diagramas; Apskaičiuoti grandinės parametrus. Naudojami prietaisai. Darbo eiga. Darbo schema. Bandymų ir skaičiavimų rezultatai. Skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvados. Kontroliniai klausimai ir atsakymai.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-01-01
 • Kintamosios srovės netiesinės grandinės

  Sąlygiškai netiesiniai reaktyvieji elementai. Netiesinis induktyvumas. Netiesinė talpa. Srovių bei įtampų pobūdis. Netiesiniai elementai. Netiesinė varža.
  Elektromagnetizmas, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-02
 • Kintamosios srovės nuoseklios elektros grandinės tyrimas (10)

  Laboratorinis darbas Nr.4. Užduotis. Naudojami prietaisai ir įrenginiai. Darbo eiga. Skaičiavimo formulės. Vektorių diagramos. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-11-07
Puslapyje rodyti po