Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Elektromagnetizmas

Elektromagnetizmas (554 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Fizika (109)

  Elektrinis krūvis. Elektros krūvio tvermės dėsnis. Kulono dėsnis. Elektrinio lauko stiprumas. Elektrinis dipolis ir jo laukas. Darbas, perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrinio lauko potencialas. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Laidininko elektrinė talpa. Nuolatinė elektros srovė. Srovės tankis. Metalų elektrinis laidumas. Diferencialinė Omo dėsnio išraiška. Integralinė Omo dėsnio išraiška. Metalų elektrinio laidumo priklausomybė nuo t0. Superlaidumas. Termoelektriniai reiškiniai. Termoelementai. Puslaidininkių laidumas. Bendrosios žinios apie kietųjų kūnų juostinę teoriją. Priemaišinis puslaidininkių laidumas juostinės teorijos požiūriu. Sandūriniai reiškiniai. Metalo ir puslaidininkio kontaktas. Puslaidininkinis diodas. Puslaidininkių laidumo priklausomybė nuo t0. Termoelektriniai reiškiniai puslaidininkiuose. Elektrolitų elektrinis laidumas. Dujų ir plazmos elektrinis laidumas. Srovės magnetinis laukas. Ampero dėsnis. Magnetinė indukcija. Dviejų lygiagrečių laidininkų, kuriais teka srovė, sąveika. Elektringų dalelių judėjimas elektriniame ir magnetiniame lauke. Magnetinis srautas. Lenco taisyklė. Faradėjaus dėsnis. Saviindukcija. Induktyvumas. Medžiagos magnetiniame lauke. Feromagnetikai. Feromagnetikų įmagnetėjimas. Šviesos prigimties teorija. Elektromagnetinės spinduliuotės skalė. Visiškas vidaus atspindys. Šviesos dispersija. Šviesos interferencija. Šviesos poliarizacija. Briusterio dėsnis. Šviesos difrakcija. Difrakcinė gardelė. Spinduliavimo kvantinis pobūdis. Fotoelektrinis efektas. Einšteino lygtis. Fotoelementas. Šviesos slėgis. Komptono efektas. Branduolio sandara. Izotopai. Radioaktyvusis spinduliavimas. Radioaktyvaus skilimo dėsnis. Atominės energijos panaudojimas.
  Elektromagnetizmas, špera(14 puslapių)
  2007-04-11
 • Fizikinė elektronika

  Laboratorinių darbų ataskaitos. Spalvų įvertinimas spektrofotometriniu metodu. Rentgenostruktūrinė analizė. Paviršiaus drėkinimo kampo matavimas. Medžiagų atspindžio koeficientų matavimas fotometru ФO – 1. Infraraudonųjų spindulių (IR) spektroskopija. Atominė absorbcinė spektrinė analizė.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2007-10-09
 • Fotoabliacija

  Fotoabliacija. Fotoabliacijos pritaikymas įvairiose srityse. Fotoabliacijos fizikinis paaiškinimas. Pritaikymas medicinoje.
  Elektromagnetizmas, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-20
 • Fotocelė

  Darbo tikslas: Eksperimentiškai ištirti ryšį tarp fotosrovės stiprumo ir I ir anodinės įtampos U bei pavaizduoti jį grafiškai, kai fotokadodo apšviestumas pastovus. Gauta kreivė vadinama voltamperine charakteristika. Eksperimentiškai ištirti prisotinimo fotosrovės pereinamybę nuo fotokatodo apšviestumo ir pavaizduoti šią pereinamybę grafiškai. Gauta kreivė vadinama fotocelės šviesine charakteristika.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-04-27
 • Fotoefektas

  Fotoefekto uždavinių sprendimo pavyzdžiai. 1. Šviesos, krintančios ant metalo plokštelės, bangos ilgis sumažėjo nuo 500 nm iki 250 nm. Nustatykite elektrono išlaisvinimo darbą, jeigu žinoma, kad maksimali elektronų kinetinė energija tada padidėjo 2,5 karto. 2. Koks maksimalus elektronų, išplėštų iš platinos paviršiaus, greitis, apšviečiant jį 100 nm bangos ilgio šviesa? 3. 1 μF talpos metalinio šrato krūvis lygus 6,3 μK. Nustatykite, kiek padidės šrato krūvis ilgai švitinant jį elektromagnetiniu spinduliavimu, kurio vieno fotono energija lygi 7,2 eV. Elektrono išlaisvinimo iš metalo darbas lygus 1,6 eV. 4. Nustatykite kalio raudonąją fotoefekto ribą. 5. 5,3 eV energijos fotonas išplėšia iš metalinės plokštelės paviršiaus elektroną. Kokią energiją turi turėti fotonas, krintantis į šį paviršių, tam, kad maksimalus išlekiančių elektronų greitis padidėtų 1,5 karto. Raudonoji fotoefekto riba 325 nm. 6. Cezio raudonoji fotoefekto riba 653 nm. Raskite fotoelektronų, išmuštų švitinant cezį violetine šviesa, greitį. Violetinės šviesos bangos ilgis 400 nm. Elektrono masė m = 9,1 ∙ 10-31 kg. 7. 64 W galios monochromatinės šviesos šaltinis kas sekundę išspinduliuoja 1020 fotonų, dėl kurių ant plokštelės gaunamas fotoefektas. Iki kokio potencialo ilgai švitinant užsikraus plokštelė?
  Elektromagnetizmas, uždavinys(6 puslapiai)
  2006-06-01
 • Fotoelemento integralinio jautrumo nustatymas

  Darbo tikslas: Ištirti seleninį fotoelementą: nustatyti jo liuksamperinę charakteristiką i=f(Ф) ir apskaičiuoti fotoelemento integralinį jautrumą γ. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-12-18
 • Fotorezistoriams naudojamų puslaidininkinių medžiagų tyrimas (4)

  Darbo tikslas: susipažinti su fotorezistorių veikimo principais, konstrukcija, parametrų matavimo būdais. Ištirti fotorezistorių voltamperines charakteristikas ir varžos priklausomybę nuo apšviestumo. Aparatūra. Darbo užduotis. Tiriamojo rezistoriaus duomenys. Grafinė priklausomybė. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-05-22
 • Fotorezistoriams naudojamų puslaidininkių medžiagų tyrimas

  Darbo tikslas – susipažinti su fotorezistorių veikimo principais, konstrukcija, parametrų matavimo būdais. Ištirti fotorezistorių voltamperines charakteristikas ir varžos priklausomybę nuo apšvietimo ir temperatūros. Teorinė dalis. Darbo eiga. išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-11-18
 • Fotorezistoriams naudojamų puslaidininkių medžiagų tyrimas (2)

  Darbo tikslas: susipažinti su fotorezistorių veikimo principais, konstrukcija, parametrų matavimo būdais. Darbo užduotis: ištirti duotų fotorezistorių varžos (R) priklausomybę nuo apšviestumo (E). Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-11-05
 • Fotorezistoriams naudojamų puslaidininkių medžiagų tyrimas (3)

  Darbo tikslas – susipažinti su fotorezistorių veikimo principais, konstrukcija, parametrų matavimo būdais. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-04-16
 • Fotorezistoriaus tyrimas (2)

  Darbo tikslas: susipažinti su vidiniu fotoefektu, kuris stebimas puslaidininkiuose. Teorinė dalis. Darbo priemonės. Darbo eiga. Lentelės.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-04
 • Fotorezistoriaus tyrimas (3)

  Darbo tikslas - susipažinti su vidiniu fotoefektu, kuris stebimas puslaidininkiuose. Teorinė dalis. Priemaišinis puslaidininkių laidumas.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-06-24
 • Fotovaržų tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su fotovaržų sandara, veikimo principu jų charakteristikomis bei parametrais. Darbo užduotis. Darbo eiga. Matavimų ir skaičiavimų duomenys. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-22
 • Fotovaržų tyrimas (2)

  Darbo užduotis: Nustatyti foto varžos voltamperinę ir šviesinę charakteristikas. Darbo eiga. Voltamperinės charakteristikos. Išvada. Kontroliniai klausimai: Ką vadiname vidiniu fotoefektu? Paaiškinkite fotovaržos sandarą ir veikimo principą. Kokie yra fotovaržų parametrai ir charakteristikos?
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-06-12
 • Fotovaržų tyrimas (3)

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-07-04
 • Frenelio biprizmė

  Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme. 10 laboratorinių darbų.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2005-07-01
 • Garso slėgio elektretiniai matavimo keitikliai

  Elektretai. Garso slėgis. Garso lygio matavimas. Kondensatorinis mikrofonas. Elekteretiniai kondensatoriniai mikrofonai. "Klipper" firmos elektretinių garso slėgio matavimo mikrofonų pavyzdžiai. Kalibravimas.
  Elektromagnetizmas, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-06
 • Geometrinė optika

  Geometrinė optika. Šviesos sklidimas. Tiesiaeigis šviesos sklidimas. Šviesos pluoštas. Šviesos greitis. Šviesos atspindys. Atspindžio dėsnis. Veidrodinis atspindys. Šviesos lūžis. Lūžio dėsnis. Šviesos lūžimas ir atspindys. Tariamasis gylis. Hiuigenso principas. Bangų lūžimo dėsnis (išvedimas). Visiškasis vidaus atspindys. Šviesolaidžiai. Lygiagreti plokštelė. Prizmė. Lęšiai. Lęšių rūšys. Vaizdų lęšiais gavimas. Lęšiais gaunamų atvaizdų braižymas. Lęšio formulė. Laužiamoji geba. Lęšio didinimas. Lęšio židinio nuotolio nustatymas. Optiniai prietaisai. Diafragma. Projekcinis aparatas. Fotoaparatas. Akis. Lupa. Mikroskopas. Spindulių eiga mikroskope. Teleskopai ir žiūronai. Teleskopas. Lauko žiūronai. Teatriniai žiūronai. Šviesos spinduliavimas. Įkaitintų kūnų spinduliavimas. Liuminescencija. Šviesos dispersija. Monochromatinė šviesa. Papildomos spalvos. Chromatinė aberacija. Spektrografas. Spektrai. Ištisinis spektras. Linijinis spektras. Juostinis spektras. Absorbcinis spektras. Spektrinė analizė. Banginė optika. Šviesos bangų interferencija. Plonų plėvelių spalvos. Šviesos bangų difrakcija. Difrakcinė gardelė. Difrakcinis spektras. Optinių prietaisų skiriamoji geba. Poliarizacija. Atspindžio poliarizacija. Fotometrija. Šviesos stipris. Apšvieta.
  Elektromagnetizmas, konspektas(31 puslapis)
  2006-12-30
 • Geometriniai elektrinių laukų modeliai

  PowerPoint pristatymas. Elektrinio lauko savybės. Elektrinio lauko stiprumas. Laukų sudėties arba superpozicijos principas. Elektrinių laukų "žemėlapių" savybės.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-06-06
 • Grandinių modeliavimas ir tyrimas kompiuteriu (9)

  Darbo tikslas. Praktiniai duomenys. Darbo rezultatai. Skaičiavimai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-05-12
Puslapyje rodyti po