Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Elektromagnetizmas

Elektromagnetizmas (554 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektrostatinio lauko tyrimas (6)

  Darbo užduotis. Elektrolitinės vonelės metodu ištirti įvairios formos elektrodų kuriamą elektrostatinį lauką. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-04-06
 • Elektrostatinio lauko tyrimas (7)

  Darbo užduotis. Elektrolitinės vonelės metodu ištirti įvairios formos elektrodų kuriamą elektrostatinį lauką. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-04-14
 • Elektrostatinio lauko tyrimas (8)

  Darbo užduotis. Elektrolitinės vonelės metodu ištirti įvairios formos elektrodų kuriamą elektrostatinį lauką. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-06-07
 • Elektrostatinio lauko tyrimas (9)

  Darbo užduotis. Elektrolizinės vonelės metodu ištirti įvairios formos elektrodu kuriamą elektrostatini lauką. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-07-02
 • Elektrostatinis laukas dielektrike. Gauso teorema dielektrikui. Elektrinė slinktis

  PowerPoint pristatymas. Elektrostatinis laukas dielektrike. Lauko stiprumas vienalyčiame ir izotropiniame dielektrike. Gauso teorema dielektrikui. Elektrinė slinktis.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-03-01
 • Elektrotechnika (24)

  Nuolatinės srovės grandinės. Kirchofo dėsnis. Nuoseklus ir lygiagretus rezistorių jungimas. Mazginės įtampos, kontūrinių srovių ir ekvivalentinio generatoriaus metodai. Mazgų potencialų metodas. Kontūrų srovių metodas. Ekvivalentinio šaltinio metodas. Galia nuolatinės srovės grandinėse. Galios balanso lygtis. Energija ir galia; galios balansas. Pakeitimai Y-trikampis, Trikampis – Y. Kintamoji elektros srovė. Efektinė ir vidutinė vertės. Kondensatorius kintamosios srovės grandinėje. Induktyvumas kintamosios srovės grandinėje, vektorinė diagrama. Nuoseklus elementų R,L,C jungimas kintamojoje srovės grandinėje. Vektorinė diagrama. Lygiagretus elementų R,L,C jungimas kintamojoje srovės grandinėje. Vektorinė diagrama. Kompleksinių skaičių metodas, kintamosios srovės grandinių skaičiavime. Aktyvioji, reaktyvioji ir pilnoji galia. Pilnoji galia, kompleksine galia, galių trikampis. Trifazės elektros srovės gavimas, trifazio generatoriaus pagalba. Momentinės įtampų reikšmės ir vektorinė diagrama. Žvaigždės jungimas trifaziniuose tinkluose. Trifazės grandinės jungimas žvaigžde. Trikampio jungimas trifaziniuose tinkluose. Laidų skerspjūvio parinkimas pagal leistiną įšilimą ir įtampos nuostatus. Galio matavimas trifaziniuose tinkluose. Magnetinės grandinės. Transformatoriaus paskirtis ir veikimo principas. Trifaziniai transformatoriai. Alyviniai jėgos transformatoriai. Išorinė transformatoriaus charakteristika. Sukamasis magnetinis laukas ir jo pritaikymas asinchroniniuose elektros varikliuose. Slydimas. Trumpai jungtas ir fazinis rotoriai. Mechaninės asinchroninio elektros variklio charakteristikos.
  Elektromagnetizmas, špera(7 puslapiai)
  2007-10-08
 • Elektrotechnikos terminų žodynėlis

  Elektrotechnikos terminų žodynėlis. Abipusė indukcija. Akimirkinė galia. Aktyvioji galia. Ampermetras. Anizotropinė medžiaga. Aplinka. Arklio galia. Asinchroninė elektros mašina. Atiduodamoji galia. Atominė energija. Atsparumas. Atšaka. Cheminė energija. Cheminis srovės šaltinis. Dažnis. Diamagnetinė medžiaga (diamagnetikas). Dielektrikas. Dielektriko poliarizacija. Dielektrinė skvarba. Dielektrinė vakuumo skvarba (elektrinė konstanta). Dielektriniai nuostoliai. Dielektrinių nuostolių kampas. Dipolinis momentas. Disociacija. Efektinė įtampa. Efektinė srovė. Ekvivalentus. Elektra. Elektretai. Elektrinė galia. Elektrinė įtampa. Elektrinė schema. Elektrinė talpa. Elektrinė varža. Elektrinis dipolis. Elektrinis laidis. Elektrinis laidumas. Elektrinis laukas. Elektrinis pramušimas. Elektrodas. Elektrodinaminė jėga. Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetinė jėga. Elektrono išlaisvinimo darbas. Elektrono krūvis. Elektros generatorius. Elektros srovė. Elektros srovės darbas. Elektros variklis. Elektrovara (ev). Emisija. Energija. Fazė. Fazių skirtumas. Feromagnetinė medžiaga (feromagnetikas). Fotoelektrovara. Fotoelementas. Fotolaidumas. Galia. Galios nuostoliai. Galvanometras. Gazotronas. Grandinė. Henris. Impregnavimas. Indukcija. Induktyvioji varža. Induktyvumas. Instaliacija. Išlydžio įtampa. Išorinių jėgų darbas. Įtampų rezonanso dažnis. Jėgų linija. Kampinis dažnis. Kinetinė energija. Kintamoji srovė. Kintamosios srovės galia. Koercinio lauko stipris. Kompleksinė galia. Koncentrinė apvija (ritė). Kondensatorius. Krūvis. Kulonas. Laidininkas. Laidis. Laidumas. Laisvasis krūvis. Lauko linijų tankis. Legiravimas. Liekamoji indukcija (liekamojo magnetinio srauto tankis). Magnetinė indukcija (magnetinio srauto tankis). Magnetinė įtampa. Magnetinė konstanta (magnetinė vakuumo skvarba). Magnetinė skvarba. Magnetiniai nuostoliai. Magnetinio srauto soties tankis. Magnetinis momentas (elektromagnetinis momentas). Magnetinių nuostolių kampas. Magnetovara (mv). Matavimo tikslumas. Matavimo transformatorius. Matuoklio tikslumas. Multimetras (daugiaribis universalusis matuoklis). Naudingumo koeficientas. Neigiamasis elektrodas. Nuokrypa. Nuokrypis. Nuolatinė (pastovioji) srovė. Nuostolių kampas. Paklaida. Paramagnetinė medžiaga (paramagnetikas). Paskirstytoji talpa. Pastovios įtampos šaltinis. Pastovios srovės šaltinis. Paulio principas. Pataisa. Paviršinis krūvis. Periodas. Pilnutinė galia. Pilnutinė varža. Pjezoefektas. Pjezoelektrikas. Potencinė energija. Puslaidininkis. Reaktyvioji varža. Sandas. Santykinė dielektrinė skvarba. Santykinė magnetinė skvarba. Savitasis elektrinis laidis. Savitoji elektrinė varža. Sinchroniniai procesai. Sinusinė srovė. Skaitiklis. Skvarba. Skirtuminis transformatorius. Slinkties srovė. Sotis. Srovės šaltinis. Srovės tankis. Srovės transformatorius. Srovių rezonanso dažnis. Sutartinė normuotoji matavimo priemonės paklaida (redukuotoji). Sūkurinis laukas. Statinis krūvis. Šilumos nuostoliai. Šunto varža. Taisyklė. Talpinė varža. Taškinis krūvis. Temperatūrinis koeficientas. Termoelektrovara a ir b medžiagų. Termoelementas (termopora). Transformacijos koeficientas. Transformatorius. Traversa. Vardinė galia. Vardinė antrinė įtampa. Vardinė grandinės įtampa. Vardinė įtampa. Vardinė pirminė įtampa. Vardinė srovė. Varžas. Varmetras. Vatmetras. Voltampermetras. Voltmetras. Veika. Veiksena. Vidutinė galia. Vidutinė elektros srovės vertė (laikinis vidurkis). Vienetinis krūvis. Vinidurinis vamzdis. Visuminė magnetovara. Varmetras. Voltampermetras. Voltmetras. Žymuo.
  Elektromagnetizmas, konspektas(24 puslapiai)
  2009-05-26
 • Elementarios dalelės

  PowerPoint pristatymas. Pozitronas. Neutrinas. Elementarių dalelių klasifikavimas. Dalelių sąveikos. Stipri sąveika. Vidutinė sąveika. Silpnoji sąveika. Gravitacinė sąveika. Elementarių dalelių teorijos kūrimas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, referatas(11 skaidrių)
  2008-04-03
 • Elipsiškai poliarizuotos šviesos tyrimas

  Darbo užduotis. Nustatyti anizotropinės kristalinės plokštelės pagrindines kryptis. Eksperimentiškai ištirti elipsiškai poliarizuotą šviesą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-09-25
 • Elipsiškai poliarizuotos šviesos tyrimas (2)

  Darbo užduotis: Nustatyti. anizotropinės kristalinės plokštelės pagrindines kryptis. Eksperimentiškai ištirti elipsiškai poliarizuotą šviesą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-10-13
 • Elipsometrija

  Elipsometrija. Šviesa. Šviesos poliarizacija. Elipsometrai. Poliarizacinės prizmės.
  Elektromagnetizmas, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-31
 • Energetika Lietuvoje

  Energetika Lietuvoje. Branduolinė energetika Lietuvoje. Atsinaujinanti energetika Lietuvoje.
  Elektromagnetizmas, referatas(14 puslapių)
  2005-12-12
 • Energijos tvermės ir virsmų dėsnio tikrinimas (3)

  Darbo tikslas: Patikrinti energijos tvermės ir virsmų dėsnį, apskaičiuojant energijos balansą Oberbeko įrenginiui. Darbo priemonės. Eksperimento teorinė dalis. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-03-21
 • Feritų magnetinių charakteristikų tyrimas

  Darbo tikslas, eiga. Grafikai, lentelės.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-06-09
 • Feromagnetikai

  Darbo tikslas: Gauti feromagnetiko įmagnetinimo kreivę ir ištirti magnetinės skvarbos priklausomybę nuo išorinio magnetinio lauko stiprio. Darbo atlikimo tvarka.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-22
 • Feromagnetiko histerezės kilpos tyrimas

  Darbo tikslas: gauti oscilografo ekrane toroido formos feromagnetiko histerezės kilpą ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-18
 • Feromagnetiko histerezės kilpos tyrimas (5)

  Tikslas: gauti oscilografo ekrane toroido formos feromagnetiko histerezės kilpą ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-16
 • Feromagnetiko histerezės kilpos tyrimas (6)

  Darbo tikslas: gauti oscilografo ekrane toroido formos feromagnetiko histerezės kilpą ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Rezultatai. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-05
 • Feromagnetiko histerezės kilpos tyrimas (7)

  Tikslas: gauti oscilografo ekrane toroido formos feromagnetiko histerezės kilpą ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Priemonės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-05-21
 • Feromagnetiko histerezės kilpos tyrimas (8)

  Laboratorinis darbas nr. 6. Tikslas:gauti. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-06-29
Puslapyje rodyti po